Anhörigs död

-

ANHÖRIGS DÖD

St1 Finance får information från Folkbokföringsregistret om en kontokund avlidit. För bouppteckningen skickar vi ett avgiftsfritt egendomsintyg till den avlidnes adress. Skötsel av den avlidnes ärenden kräver en särskild fullmakt. Utan en fullmakt kan vi inte diskutera den avlidnes kundförhållande. Innan bouppteckningen kan vem som helst av dödsboets delägare betala fakturor som hänför sig till den avlidnes betaltjänst.