Dataskyddspraxis

Hantering av personuppgifter

St1 Finance Oy hanterar personuppgifter enligt gällande finsk lagstiftning. St1 Finance Oy uppfyller i all sin verksamhet de krav som ställs på betalningsinstitut gällande tystnadsplikt och integritetsskydd.

Personuppgifter hanteras i syfte att utföra och utveckla uppdrag och tjänster samt för att specificera och identifiera registrerade personer. Exempel på detta är upprätthållande av kontaktuppgifter, riskhantering, till kunden riktad direktmarknadsföring, till kunden riktade tjänster och skötsel av lagbaserade och av myndigheter påkallade uppgifter som gäller förvaring, rapportering och utredning.

Telefonsamtal bandas och e-postmeddelanden sparas i syfte att bekräfta deras innehåll. Tystnadsplikten som ålagts betalningsinstitutioner och övriga dataskyddsbestämmelser förbjuder St1 Finance Oy att överlåta sådan information till tredje part utan ifrågavarande persons samtycke, om inte överlåtelse av sådan information är tillåtet enligt lagen.

Personuppgifter inhämtas från personer i kundregistret eller deras företrädare, från offentliga register som upprätthålls av myndigheterna, från register över betalningsstörningar samt övriga tillförlitliga källor. St1 Finance Oy använder sig också av personliga kredituppgifter om tjänsten eller produkten så kräver. Kredituppgifter inhämtas från kredituppgiftsregistret hos Suomen Asiakastieto Oy eller Bisnode.

Personuppgifter för registrerade personer kan inom ramen för lagstiftningen överlåtas till eller mottagas av i Finland eller utlandet belägna företag som tillhör samma koncern eller ekonomiska sammanslutning. Uppgifter kan även överlåtas till myndigheter. Ytterligare kan personuppgifter vid företagsomstrukturering och -köp överlåtas till den andra parten i omstruktureringen eller köpet om överlåtelse av uppgifterna är förenligt med avsikten med hanteringen av personuppgifterna. Den registrerade personen har rätt att ta del av sina personuppgifter, att yrka på ändring eller komplettering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter samt att yrka på att överflödiga eller föråldrade uppgifter avlägsnas. Ytterligare har den registrerade personen rätt att förbjuda att uppgifterna används för direktmarknadsföring eller motsvarande marknadsföringssyften. Den registrerade personen bör rikta sådana yrkanden till St1 Finance Oy:s kundtjänst.

En registerbeskrivning i enlighet med Personuppgiftslagen finns till påseende på St1 Finance Oy:s nätsidor.

Användning av cookies

St1 Finance Oy iakttar St1 Oy:s publicerade cookiepraxis.

St 1 Oy:s cookiepraxis

Cookies som används på sidorna

På våra sidor inhämtar vi uppgifter om användarens dator med hjälp av cookies eller motsvarande teknologi.

En cookie är vanligtvis en liten textfil, som din webbläsare sparar på din dator i syfte att identifiera och återidentifiera användaren. Med hjälp av cookies kan vi identifiera din webbläsare och använda informationen t.ex. till att se hur många webbläsare som besökt vår sida eller för att genom statistisk uppföljning analysera hur våra sidor används. Vår strävan är att med hjälp av informationen utveckla våra tjänster så att de kan betjäna våra användare bättre.

Med hjälp av cookies får vi bl.a. följande uppgifter:

  • användarens IP-adress;
  • tidpunkt;
  • sidor som besökts och tiden som använts på dem;
  • webbläsare och operativsystem;
  • från vilken webbadress användaren kom till våra sidor och till vilken webbadress användaren fortsatte vidare efter att ha besökt våra sidor; och
  • från vilken server och vilket domän användaren besöker våra sidor

Sidorna kan även innehålla cookies av utomstående, som t.ex. analys- och uppföljningstjänster. Sådana parter kan placera cookies på din dator då du besöker våra sidor.

Cookies på utomstående sidor

Förutom cookies på våra egna sidor, utnyttjar vi även cookies på utomstående sidor för riktad marknadsföring. Vi samarbetar med företag som är specialiserade på teknologi för nätreklam. Med hjälp av uppgifter som vi får med hjälp av våra samarbetspartners cookies och övriga tekniker kan vi rikta vår reklam till de nätanvändare som den sannolikt intresserar mest. Detta baseras på användarnas tidigare nätbeteende och övriga faktorer. Även användarbeteende från andra än våra egna sidor kan sålunda hjälpa oss att lyckas med vår riktade reklam.

Våra samarbetspartners och vi kan dessutom samla uppgifter om hur effektiva våra reklamer är. För detta syfte kan vi samla bl.a. följande uppgifter:

  • uppgift om hur många gånger en viss reklam visats i webbläsaren;
  • uppgift om huruvida reklamen har öppnats; och
  • uppgift om huruvida öppnandet av reklamen lett till ett köp av produkten i nätbutiken

Förbud mot cookies och riktad reklam

Du har möjlighet att själv bestämma i vilken utsträckning du godkänner användningen av cookies och riktad reklam.

Du kan förbjuda cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du förbjuder cookies så kan du inte längre nödvändigtvis använda sidans alla funktioner.

Om du inte vill ha riktad reklam baserat på dina intressen kan du förhindra denna via länken nedan. Om du förbjuder riktad reklam visas du lika mycket reklam som tidigare, men reklamen baserar sig inte på vad du är intresserad av.

Du kan hindra riktad reklam här: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset