Felanmälan

Begäran om utredning

Du kan göra en felanmälan av ditt kort eller begära en utredning av en korttransaktion hos St1 Finance OY, om:

 • kontoutdraget innehåller köp och/eller kontantuttag, som du inte själv gjort

 • köp med kortet har debiterats flera gånger

 • du inte har erhållit varor/tjänster du beställt som du betalat med kortet

 • produkten du erhållit är felaktig eller trasig

I egenskap av utfärdare av betalkort ansvarar St1 Finance OY i enlighet med Lagen om betaltjänster och betaltjänstvillkoren för missbruk av betalkortet. Om du betalat med St1 Mastercard är dessutom St1 Finance OY och säljande part solidariskt ansvariga för att betalningen återbetalas i enlighet med konsumentskyddslagen.

Försök utreda saken med säljande part

Försök alltid först utreda saken med säljare om:

 • ett kortköp har debiterats flera gånger. Be säljande företag kreditera felaktiga transaktioner.

 • produkten du beställt ej har anlänt. Kontakta alltid först säljaren.

 • den erhållna produkten inte motsvarar vad du beställt eller är felaktig. Be säljande företag korrigera felet.

 • du vill säga upp en tjänst med kontinuerliga debiteringar.

 • det gäller ett elektroniskt avtal och säljaren inte har försäkrat sig om att du godkänner betalningsansvaret och du vill häva köpet eller annullera beställningen i enlighet med konsumentskyddslagen.

Om du inte får saken utredd med säljande företag kan du felanmäla till St1 Finance OY. Ta till vara all information om kontakten till säljaren och bifoga materialet i din felanmälan till St1 Finance OY.


 

Observera att:

 • biluthyrningsfirmor kan enligt avtal ha rätt till att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand.

 • hotell har rätt att debitera obetalda köp ur minibaren i efterhand. Alla hotellreserveringar som gjorts via internet kan inte nödvändigtvis avbokas och hotellet har rätt att för s.k. no-show debitera en summa som motsvarar kostnaden för en hotellnatt.

Hur fyller du i en felanmälan?

Fyll i felanmälan noggrant. Skicka den ifyllda felanmälan utan dröjsmål till adressen på blanketten.

Om kortet stulits, gör även en förlustanmälan hos polisen och bifoga en kopia anmälan med din felanmälan. Meddela St1 Finance OY om misstanke om missbruk – om t.ex. kortuppgifterna råkat hamna hos obehörig.

För att vi ska kunna behandla din felanmälan och bekräfta din rätt att anmäla fel är det viktigt att vi får tillräckligt med information om vad som skett. Fyll i blanketten noggrant och bifoga relevant material. Viktiga bilagor är bl.a.:

 • kvitton

 • orderbekräftelser

 • säljarens tjänstevillkor

 • kopior av kontakter mellan dig och säljande part

 • uppsägningsanmälningar

 • eventuella polisanmälningar

Kom ihåg att själv spara en kopia av din felanmälan med bilagor.

Läs mer om med villkoren för betaltjänsten för ytterligare information, i synnerhet under punkten ’Kortinnehavarens plikter och skyldigheter’. Mer information får du av St1 Finance kundservice.

Ladda ner reklamationsblanketten här