Korthantering

Korthantering

Ditt St1 Mastercard är personligt och ska bara hanteras av dig själv. För att undvika att kortet eller dess uppgifter hamnar i fel händer finns några bra saker att tänka på: 

  • Förvara alltid kort och PIN-kod separat.

  • Skydda din PIN-kod när du använder kortet, för att undvika att obehörig kommer åt din PIN-kod.

  • Vid förlust av kort, kontakta omedelbart spärrtjänsten.

  • För smidigare hantering rekommenderas att du ställer in de begränsningar som passar just dig.

  • Lämna inte ditt kort obevakat t.ex. på ett bord på en restaurang eller på arbetsplatsen.

  • Ha koll på dina korttransaktioner, känner du inte igen köp kan du begära en utredning

  • Ditt kort är personligt. Berätta aldrig kortets PIN-kod för någon. Myndigheter, banker eller andra aktörer frågar aldrig efter dina koder.

  • Om du misstänker fel på en uttagsautomat, kontakta den ansvariga för automaten på telefonnumret du finner på automatens informationsskylt.

  • Använd alltid  kortet i enlighet med villkoren för betaltjänsten.