Är din kundinformation uppdaterad?

Varför behöver din kundinformation uppdateras?

Vi har en juridisk skyldighet att identifiera och känna våra kunder. Det gäller inte bara nya kunder utan även befintliga kunder så länge de är kunder hos oss. Därför måste vi uppdatera våra kunders information med jämna mellanrum. Genom att uppdatera din kundinformation kan vi säkerställa en säker och smidig användning av ditt kort även i framtiden.

Vi ber dig kontrollera bl a följande information:

  • kontaktinformation
  • uppgifter om arbete och lön
  • kreditkortet/kontots huvudsakliga användningssyfte
  • är du en politiskt inflytelserik person 
  • medgivande till marknadsföring

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att enkäten kommer från rätt part och inte är ett nätfiskeförsök?

Kontrollera att e-postens avsändare är St1 Mastercard. Om du är osäker på om det är det, kontakta St1 Kundservice på 08 5554 84 10. Vi kommer aldrig att be dig om dina bankuppgifter, lösenord eller kortinformation via e-post eller per telefon.

Vilken typ av frågor ställer ni?

Vi ber dig kontrollera dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post och adress). Utöver detta ber vi om ditt medborgarskap, bosättningsland, arbets- och löneinformation. När det gäller betalningsbeteende ber vi dig att berätta syftet med användningen av ditt kreditkonto och en uppskattning av den månatliga användningen, både för kortbetalningar och kontantuttag. En väsentlig del är informationen om du är en politiskt aktiv inflytelserik person. 

Kan jag själv ändra den förifyllda informationen?

Ja, det kan du. I samband med ändring av e-postadress, skickar vi ett e-postmeddelande med en bekräftelsekod till din nya e-postadress. Bekräftelsekoden är giltig i 24 timmar. E-postadressen bekräftas i våra system endast om den har verifierats.

Du kan inte ändra din bokföringsadress själv. Om du upptäcker ett fel, vänligen kontakta St1 Kundservice på 08 5554 8410, helgfria vardagar 08.00-16.00.

Varför skickas denna enkät?

Vi har en laglig skyldighet att identifiera och känna våra kunder. Denna skyldighet gäller inte bara nya kunder, utan hela kundens livscykel. Därför måste vi uppdatera våra kunders information med jämna mellanrum. Genom att uppdatera din kundinformation kan vi säkerställa en säker och smidig användning av ditt kort även i framtiden.

Måste jag svara på enkäten?

Ja, alla kunder hos St1 Finance Oy måste svara på dessa frågor. St1 Finance Oy är skyldig att ställa dessa frågor till alla sina kunder.

Om jag inte svarar på enkäten, upphör mitt St1 Mastercard -kundförhållande?

Vi behöver dina svar på dessa frågor så att vi kan garantera tillhandahållandet av våra tjänster även i framtiden. Om vi ​​inte får den nödvändiga informationen, kan resultatet bli att vi inte kan erbjuda dig st1 Mastercard i fortsättningen.

Vad används den insamlade informationen till?

Syftet med denna undersökning är att säkerställa att all information om dig är korrekt och uppdaterad.

Utöver detta använder vi endast informationen i samband med intern rapportering och lagstadgad rapportering.

Frågar andra banker dessa saker?

Ja, alla banker som är verksamma under Finansinspektionen ber om denna information. Mer information på Finansinspektionens hemsida.

Delar ni informationen jag lämnar med andra banker?

Vi delar inte din information med andra banker. Det enda syftet med denna undersökning är att säkerställa att all information om dig är korrekt och uppdaterad.

Vi hanterar dina svar och den information du lämnar konfidentiellt i enlighet med tystnadsplikt och dataskyddsförordningen. Vi följer St1 Finance Oys dataskyddsförordning.

Om jag vill ändra på mina svar, vad ska jag göra?

Vänligen kontakta St1 Kundservice på 08 5554 8410, helgfria vardagar 08.00-16.00.

Skickas denna enkät en gång eller måste jag svara på enkäten varje år?

Vi skickar enkäten vart femte år till alla våra St1 Mastercardkunder. Undantaget är politiskt aktiva inflytelserika kunder, som enkäten skickas till vart tredje år.

Jag har varit kund hos St1 Finance i flera år, varför ställs dessa frågor först nu?

Vi har en laglig skyldighet att regelbundet se till att vår kundinformation är uppdaterad. Detta krav på att känna kunderna gäller både nya och befintliga kunder. Om du blev kund hos oss innan gällande lag trädde i kraft eller om dina uppgifter (t.ex. ekonomiska situation eller användning av tjänster) har förändrats kan vi behöva ytterligare information från dig och i vilket fall som helst, information om att dina uppgifter är aktuella.

Är frågan relaterad till politisk påverkan avsedd att förtydliga vilket parti man stöder?

För att vi ska kunna agera enligt lag och aktivt förhindra missbruk av offentlig makt är det vår uppgift, enligt lagen, att ta reda på om du är en så kallad politiskt inflytelserik person (=PEP, Politically Exposed Person). I praktiken frågas detta för att ta reda på om du har en betydande offentlig ställning i Sverige eller i ett annat land, om du är familjemedlem eller nära affärspartner till en sådan person. Vi samlar inte in information om din eller andras partitillhörighet.

Varför vill ni veta syftet med kreditkontot?

Med hjälp av denna fråga strävar vi efter att för statistiska behov ta reda på det huvudsakliga syftet att använda kortet ur kundens synvinkel. Vi övervakar eller begränsar inte på något sätt användningen av kortet baserat på svaret du ger.